การศึกษาพิเศษ

       à¸„วามรู้เกี่ยวกับ เด็กพิเศษ เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ปกครอง จากศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

image แนวคิดเกี่ยวกับเด็กพิเศษ

image เตรียมความพร้อมเด็กพิเศษ(EI)

image รอบรู้เพื่อดูแล

image เด็กพิเศษกับชั้นเรียน

image สื่อเพื่อสอนเสริมฯลฯ


ประเภทเด็กพิเศษ

image418-928-1069

imageblood flour

image เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา

imagechancrous

image เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว

image เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

image เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์

image เด็กออทิสติก

ท่านสามารถรับชมเพิ่มเติมได้ทางimage

วิดีโอแนะนำ


client